ARBEQUINA

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas «Letraset», las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.


Produeix un oli molt apreciat per les seves excelents qualitats organolèptiques però de baixa estabilitat. Dóna olis de qualitat excel·lent amb aroma delicat, amb tons cítrics i predomini del sabor dolç. També malgrat la seva petita mida fa servir d’oliva de taula. El seu pinyol, al contrari que la majoria de les varietats, té un alt percentatge de germinació i això fa que serveixi de portaempelt. El fruit s’utilitza principalment per a almàssera, i té un rendiment en oli del 17,2 al 19,5%.[1]

Se la considera rústica, resistent a les gelades i adaptable a diferents condicions de clima i sòl. D’un vigor molt reduït i una baixa resistència a la terra calcària, s’adapta a terrenys pobres i és resistent al fred. La seva capçada relativament reduïda, li permet majors densitats de plantació que d’altres conreus més vigorosos. Està reconeguda com una de les millors varietats per a l’obtenció d’oli.

És una varietat molt productiva i de precoç entrada en producció. La data de maduració és mitjana, a partir de la primera quinzena de novembre. Els fruits són petits, esfèrics, simètrics i es presenten arraïmats. Són de color en maduració negre i sense lenticel·les a la pell del fruit. Forma de l’àpex arrodonit i cavitat peduncular àmplia. És autofèrtil. Els seus fruits no maduren simultàniament, i té una resistència mitjana al despreniment.

La collita és costosa, a causa de la petita mida del fruit, encara que el rendiment en recollida manual és molt més elevat que en altres varietats catalanes, pel reduït vigor de l’arbre i la seva forma de fructificació en carrassos. No s’adapta gaire bé a la collita mecanitzada amb vibrador, com a conseqüència del poc pes de l’oliva i de l’abundància de branques pèndules que té aquesta varietat.

A Catalunya ocupa unes 55.000 ha i també s’estén per Aragó i darrerament per Andalusia. També es cultiva a l’Argentina. És la base de les modernes plantacions intensives, ja que el seu escàs vigor permet una alta densitat de plantes.

EMPELTRE

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas «Letraset», las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.


Produeix un oli molt apreciat per les seves excelents qualitats organolèptiques però de baixa estabilitat. Dóna olis de qualitat excel·lent amb aroma delicat, amb tons cítrics i predomini del sabor dolç. També malgrat la seva petita mida fa servir d’oliva de taula. El seu pinyol, al contrari que la majoria de les varietats, té un alt percentatge de germinació i això fa que serveixi de portaempelt. El fruit s’utilitza principalment per a almàssera, i té un rendiment en oli del 17,2 al 19,5%.[1]

Se la considera rústica, resistent a les gelades i adaptable a diferents condicions de clima i sòl. D’un vigor molt reduït i una baixa resistència a la terra calcària, s’adapta a terrenys pobres i és resistent al fred. La seva capçada relativament reduïda, li permet majors densitats de plantació que d’altres conreus més vigorosos. Està reconeguda com una de les millors varietats per a l’obtenció d’oli.

És una varietat molt productiva i de precoç entrada en producció. La data de maduració és mitjana, a partir de la primera quinzena de novembre. Els fruits són petits, esfèrics, simètrics i es presenten arraïmats. Són de color en maduració negre i sense lenticel·les a la pell del fruit. Forma de l’àpex arrodonit i cavitat peduncular àmplia. És autofèrtil. Els seus fruits no maduren simultàniament, i té una resistència mitjana al despreniment.

La collita és costosa, a causa de la petita mida del fruit, encara que el rendiment en recollida manual és molt més elevat que en altres varietats catalanes, pel reduït vigor de l’arbre i la seva forma de fructificació en carrassos. No s’adapta gaire bé a la collita mecanitzada amb vibrador, com a conseqüència del poc pes de l’oliva i de l’abundància de branques pèndules que té aquesta varietat.

A Catalunya ocupa unes 55.000 ha i també s’estén per Aragó i darrerament per Andalusia. També es cultiva a l’Argentina. És la base de les modernes plantacions intensives, ja que el seu escàs vigor permet una alta densitat de plantes.